Middelen van bestaan op Sumarreheide

De kost verdienen lag voor boeren en middenstanders , afgezien van de ,,minne tiiden ” meest tamelijk eenvoudig: zij hadden een vast bedrijf. Vast werk hadden ook de vaste boeren arbeiders en de knechten van de ambachtslieden, maar dit was niet het geval met de losse arbeiders, die moesten aan pakken wat zich voordeed. En aangezien… Lees verder Middelen van bestaan op Sumarreheide

Sage “Ien fan Garyp”

Beschrijving Een fietser met hele goede fietsverlichting ziet ’s nachts plotseling een paartje rennen. Als hij afstapt om dit beter te bekijken, is er niemand meer te zien. Dezelfde man ziet ook heel duidelijk een vuur branden in de wei. Als hij poolshoogte gaat nemen, zijn er nergens vlammen meer te bekennen. Hoofdtekst Ien fan… Lees verder Sage “Ien fan Garyp”

Sage “As Beint Dekker boadskippen dwaen moest”

Beschrijving Als de vertelster samen met een vriend terugkomt van boodschappen doen, schrikken ze van een door de lucht zwevend ding. Het lijkt op een grote hond. Als de vertelter het later thuis vertelt, blijkt de moeder hetzelfde gezien te hebben. Het is een spookdier. Hoofdtekst As Beint Dekker boadskippen dwaen moest gong ik wol… Lees verder Sage “As Beint Dekker boadskippen dwaen moest”

Sage “Ponge mei jild”

Beschrijving Een ruwe, vloekende zondaar die vaak dieren mishandelt wordt op een keer lastiggevallen door de duivel. De duivel – een zwarte gedaante – grijpt hem en smijt hem tegen de zoldering aan. De man is zo erg toegetakeld dat hij wekenlang thuis moet blijven. Na zijn genezing bekeert hij zich en sluit hij zich… Lees verder Sage “Ponge mei jild”

De puolle

M. Roorda (?) op de Sumarreheide met de poel (puolle) "Jounepuolle" op de achtergrond?

Dizze puolle weard in é folksmûle ek wol jounepuolle neamt.Klaas en Marije Roorda wennen der net fier fanôf oan ‘e oare side fan de tjaskerreed Jammer genoch is it mei de puolle net mear goedkaemDe provinsje makke eind trieticher jierren bekint dat men fan doel wie om ,t grutte autoferkear om te lieden ,net mear… Lees verder De puolle

Anekdote “Piter Poes”

In stikmannich jierren nei dat de Jounepoel ûntstien wie,ferstoar der yn tige yllúster en geheimsinnich persoan op Sumarreheide,dy’t begroeven waard yn Sumar .Sy neamden him yn de omkriten Piter Poes de duvelbanner fan Sumarreheide,hoewol syn efternamme wol bekend wie,mar dy’t yn de folksmûle nimmer neamd weard.De lytse bern die yn de jierren foarôf geand oant… Lees verder Anekdote “Piter Poes”

Lytse Buorren 4

Lytse Buorren 4 is it twadde hus op de saneamde huzestreek fan froeger. Yn it begjin wennen hjir fam. Halbertsma, hy wurke op it molkfabriek op e Harste, letter yn 1931 boasken Hendrik Kloosterman en Dettje Tiekstra hjirre, hja krigen 6 bern Yn 1997 waart it hus ferkocht oan Wolter en Nienke Kloosterman hja hawwe… Lees verder Lytse Buorren 4