Lytse Buorren 4

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


Lytse Buorren 4 is it twadde hus op de saneamde huzestreek fan froeger.

Yn it begjin wennen hjir fam. Halbertsma, hy wurke op it molkfabriek op e Harste, letter yn 1931 boasken Hendrik Kloosterman en Dettje Tiekstra hjirre, hja krigen 6 bern Yn 1997 waart it hus ferkocht oan Wolter en Nienke Kloosterman hja hawwe 3 bern Nienke ferstoar op 8 jan. 2010

Nienke († 2010) en Wolter († 2019) Kloosterman
Lytse Buorren 4 op Google Street View
Hendrik en Dettje Kloosterman (foto 1931)

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *