Sage “Ponge mei jild”

Dit bericht is overgenomen uit de Sumarreheide website uit ~ 2016 destijds in beheer door Wolter Kloosterman († 2019) en dochter Greetje Altena-Kloosterman.


Beschrijving

Een ruwe, vloekende zondaar die vaak dieren mishandelt wordt op een keer lastiggevallen door de duivel. De duivel – een zwarte gedaante – grijpt hem en smijt hem tegen de zoldering aan. De man is zo erg toegetakeld dat hij wekenlang thuis moet blijven. Na zijn genezing bekeert hij zich en sluit hij zich aan bij de gereformeerde kerk. De man loopt sinds de aframmeling door de duivel met een stok.

Hoofdtekst

Op ‘e Sumarreheide wennen minsken, dy hienen it o sa krap. Hja hienen gjin jild om iten foar de bern to keapjen. Op in joun by ’t winter wie it minske der allinne op út. It skriemen stie har neijer as ’t laitsjen. De stjerren stienen oan ‘e loft. Doe kaem dêr in stim fan boven, dy sei: “Hier heb jij een pong met geld.” En doe lei der samar in ponge mei jild foar har.
Hja frege: “Komt it fan ‘e kweade of fan it opperwezen?”
“Krij ’t mar op, ’t komt fan God,” waerd der sein.
Doe koe ’t minske iten keapje.


Bron: Nederlandse VolksverhalenBank, Identificatie code: CJ112827

Door Wolter Kloosterman

Wolter Kloosterman († 2019) heeft jarenlang, wonende aan de Lytse Buorren 4 op de Sumarreheide, samen met dochter Greetje Altena-Kloosterman de Sumarreheide.nl website beheerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *