Speeltuinbeheer door gemeente Tytsjerksteradiel

Op 9 juli kregen we van de gemeente bericht dat ze het beheer van speeltuinterreinen weer in eigen hand nemen:


Geachte speeltuincommissie,

Geachte commissie,

Op donderdag 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel ingestemd met de geactualiseerde grondslagen van het speeltuinbeheer. U bent als speeltuincommissie hierin ook betrokken, onder meer via de mini enquête die we eerder dit jaar hebben toegestuurd. Mede op basis van de resultaten worden de grondslagen iets aangepast, en dit betekent voor u als speeltuincommissie het volgende:

  • De gemeente neemt het beheer van speeltuinterreinen weer in eigen hand. We maken deze keuze vanwege de gestelde eisen vanuit het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, en we kunnen zo de veiligheid en aansprakelijkheid als gemeente nog beter borgen.
  • De gemeente zal de betreffende onderhoudsbudgetten vanaf nu gaan benutten om de noodzakelijke reparaties en herstelwerkzaamheden uit te voeren. De rol van de commissies op het gebied van beheer en onderhoud wordt dus veel kleiner. Wel hopen we dat u als “ogen en oren” mee wilt blijven denken en signalen wilt blijven geven ten behoeve van de speelplaatsen.
  • We blijven als gemeente graag in contact met uw commissies, of een vertegenwoordiging uit de straat/buurt/wijk. Uw rol als inwoner, inspraak en participatie bij de speelplaatsen blijft voor onze gemeente belangrijk.

Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,


Mocht je al buurtbewoner aandachtspunten hebben voor de speeltuin dan kunnen deze dus ook rechtstreeks bij de gemeente worden gemeld via https://www.t-diel.nl/contact, maar ook via de https://www.fixi.nl/ app of website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *