WhatsApp buurtpreventie

Sinds 29 november 2018 heeft de Sumarreheide een “WhatsApp
buurtpreventiegroep”. Via deze WhatsApp-groep
buren informeren elkaar over vermoedelijke of
alarmerende situaties. Met behulp van de WhatsApp-groep
verloopt volgens de huisregels van WABP.